ศึกษานิเทศ 2558
 
  รายงานการกรอกข้อมูล | Help  Login โรงเรียน   Login เขตพื้นที่
  ข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556-2557
ค้นหาจาก
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ข้อมูล ณ วันที่  20 มกราคม 2560
  ปีงบประมาณ 2556 จำนวน - โรง กรอกข้อมูลแล้ว - โรง
  ปีงบประมาณ 2557 จำนวน - โรง กรอกข้อมูลแล้ว - โรง
รหัสเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวนโรงเรียน กรอกข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
2556 2557 2556 2557 2556 2557

 
หน้า 1/0
1
   
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Admin Control