[x] ปิด
ฐานข้อมูลการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษา
  กลับหน้าแรก
  โรงเรียนที่กรอกข้อมูล
ค้นหาจาก
โรงเรียนทั้งหมด 30,873 โรง กรอกข้อมูลแล้ว 21,881 โรง ข้อมูล วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560
รหัสเขต
สพป./สพม.
จำนวนโรงเรียน
กรอกแล้ว
รายละเอียด
8101
 กระบี่
220 
216 
 
1001
 กรุงเทพมหานคร
40 
ยังไม่กรอก 
 
7101
 กาญจนบุรี เขต 1
145 
145 
 
7102
 กาญจนบุรี เขต 2
102 
90 
 
7103
 กาญจนบุรี เขต 3
82 
82 
 
7104
 กาญจนบุรี เขต 4
93 
93 
 
4601
 กาฬสินธุ์ เขต 1
184 
183 
 
4602
 กาฬสินธุ์ เขต 2
176 
146 
 
4603
 กาฬสินธุ์ เขต 3
199 
199 
 
6201
 กำแพงเพชร เขต 1
206 
205 
 
6202
 กำแพงเพชร เขต 2
190 
 
4001
 ขอนแก่น เขต 1
165 
ยังไม่กรอก 
 
4002
 ขอนแก่น เขต 2
211 
197 
 
4003
 ขอนแก่น เขต 3
193 
193 
 
4004
 ขอนแก่น เขต 4
181 
88 
 
4005
 ขอนแก่น เขต 5
259 
207 
 
2201
 จันทบุรี เขต 1
87 
87 
 
2202
 จันทบุรี เขต 2
109 
92 
 
2401
 ฉะเชิงเทรา เขต 1
143 
ยังไม่กรอก 
 
2402
 ฉะเชิงเทรา เขต 2
155 
155 
 
2001
 ชลบุรี เขต 1
83 
82 
 
2002
 ชลบุรี เขต 2
112 
112 
 
2003
 ชลบุรี เขต 3
81 
70 
 
1801
 ชัยนาท
185 
175 
 
3601
 ชัยภูมิ เขต 1
252 
251 
 
3602
 ชัยภูมิ เขต 2
268 
214 
 
3603
 ชัยภูมิ เขต 3
197 
197 
 
8601
 ชุมพร เขต 1
121 
ยังไม่กรอก 
 
8602
 ชุมพร เขต 2
123 
103 
 
5701
 เชียงราย เขต 1
111 
111 
 

 
แสดงหน้าที่ 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8